Microsoft 365 é unha solución de productividade e colaboración na nube que ofrece unha gama de ferramentas e servizos de gran valor, xa que permite, entre outras cousas, colaborar e traballar de maneira má¡ais eficiente, xestionar o correo electrónico e a axenda de maneira profesional e protexer datos e arqivos, fancéndoos dispoñibles desde calquera dispositivo conectado.

A lo longo do curso presentaranse os principais servizos, e as súas posibles aplicacións, así como os aspectos mais importantes para a súa correcta implantación e configuración, mediante exposicións sinxelas, casos prácticos e talleres individuais e grupais. O participante poderá, así, afianzar todos os coñecementos presentados, avaliar posibles usos para a súa organización, e coñecer boas prácticas para o soporte e a resolución de problemas.

Actividade financiada por:

Logotipo do CIXUG


Neste curso os participantes aprenderán a explotar os datos en Excel con dúas potentes ferramentas que están integradas nas últimas versións de Microsoft® Office, Power Query, Power Pivot e DAX.

A partir de diferentes arquivos ou táboas, como orixe de datos elaboraranse Cadros de Mandos que den resposta ás principais preguntas que se vaian formulando.

Ademais, conoceránse as principais características do traballo con Power Query para a preparación dos datos, e de Power Pivot para modelar e crear cálculos con DAX, para finalmente pasar estos datos a un proxecto con Power BI.

Actividade financiada por:

Logotipo do CIXUG

Microsoft 365 é unha solución de productividade e colaboración na nube que ofrece unha gama de ferramentas e servizos de gran valor, xa que permite, entre outras cousas, colaborar e traballar de maneira má¡ais eficiente, xestionar o correo electrónico e a axenda de maneira profesional e protexer datos e arqivos, fancéndoos dispoñibles desde calquera dispositivo conectado.

A lo longo do curso presentaranse os principais servizos, e as súas posibles aplicacións, así como os aspectos mais importantes para a súa correcta implantación e configuración, mediante exposicións sinxelas, casos prácticos e talleres individuais e grupais. O participante poderá, así, afianzar todos os coñecementos presentados, avaliar posibles usos para a súa organización, e coñecer boas prácticas para o soporte e a resolución de problemas.

Actividade financiada por: