LPIC-2 é a segunda certificación no programa de certificación profesional multinivel de LPI. O LPIC-2 validará a capacidade do candidato para administrar redes mixtas pequenas a medianas.


Cofinanciado por: